Wijkvereniging Lage Mors opgericht

Op 16 december 2021 is de wijkvereniging Lage Mors opgericht en vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het doel van de wijkvereniging is

  • de leefbaarheid van de wijk bewaken en bevorderen in de meest ruime zin;
  • de contacten onderhouden tussen de bewoners van de Lage Mors en de gemeente;
  • het doorgeven van informatie, van bijvoorbeeld de gemeente, aan onze bewoners.

Het bestuur van de vereniging roept alle wijkbewoners op zich aan te melden teneinde samen de wijk levendig, veilig en bewoonbaar te kunnen houden. U kunt zich hier opgeven.

Wij wensen de nieuw opgerichte wijkvereniging veel succes. Naar verwachting zal het bestuur zich presenteren in de volgende uitgave van Morsetekens.

De redactie