Wie controleert participatie?

Wie ook wil verbouwen of iets nieuws wil bouwen, altijd is overleg met de omwonenden nodig. Het is niet alleen gewoon goed fatsoen, ook de regelgeving is daar duidelijk over. Maar dat dat niet of maar ten dele gebeurt, dat ervaren we de laatste tijd steeds meer. Het meest in het oog lopende voorbeeld was het voorstel om padelbanen aan te leggen op het voormalige Crescendoterrein.

Leidse Parel naast Morsweg 60

Afgelopen donderdag kwam er weer een voorbeeld tevoorschijn: de voorgenomen nieuwbouw tussen Morsweg 58 en 60. De gemeenteraad krijgt de vraag voorgelegd of ze willen verklaren geen bezwaar te hebben. De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling boog zich er over.

Omwonenden overvallen

Omwonenden en wijkvereniging Transvaal lieten horen overvallen te zijn door deze plannen. En dat blijkt ook uit het raadsvoorstel: er is geen participatiebijeenkomst geweest. Wel was er overleg met de eigenaren van de aanpalende panden. Het zijn echter niet de eigenaren die naast het pand wonen.

Verbeterpuntje voor gemeentebestuur?

Het is duidelijk dat er niet of onvoldoende gecontroleerd wordt of omwonenden daadwerkelijk geïnformeerd zijn en de mogelijkheid hebben gehad zich uit te spreken over de plannen. Het is echt handiger als het gemeentebestuur zich elke keer er daadwerkelijk van vergewist dat er contact is geweest met omwonenden. Dan worden dit soort ongelukken voorkomen.

Ger Koper, foto gemeente Leiden