Denksportcentrum flyert

De Stichting Denksport Leiden stuurt haar relaties een flyer toe (hier is een copie) om de onduidelijkheid die er heerst over het Denksportcentrum weer helder te maken. Ze zijn blij dat het denksportcentrum weer hun eigendom is en hebben het recent opgeknapt. Ook de toekomstplannen staan er in vermeld.

Het centrum wil vooral de Leidse politiek bewust maken van het belang van Denksport en tussen de oren krijgen dat Denksport ook een heel serieuze SPORT is.

De flyer bevat wel de opmerking dat ze er van uit gaan over een paar jaar elders te zijn gehuisvest. Wij vroegen voorzitter André America er naar. Hij antwoordde laconiek “Die 3 tot 5 jaar zijn ook zo maar verzonnen. Als we geen projectontwikkelaar bereid vinden zitten we hier over 20 jaar nog”.

Ger Koper