Woensdag 30 maart bijeenkomst nieuwbouw Motorhuisterrein

Aktiegroep SOS Mors roept u op om op woensdag 30 maart mee te doen aan de bijeenkomst van de projektontwikkelaar FSD over de het uiteindelijke ontwerp Vondel en de Zwaan. Het zal naar alle waarschijnlijkheid de laatste keer zijn. U kunt zich opgeven met het online formulier.

De aktiegroep benadrukt dat de uitnodiging geen hoge torens toont maar dat niets minder waar is. In het bijgaande plaatje van hun website toont zij een eerlijker beeld.

De aktiegroep hoopt op uw aanwezigheid te kunnen rekenen omdat dat aantoont dat ze niet alleen staan in haar strijd. Zij wil dit duidelijk maken aan de projektontwikkelaar en aan de gemeente.

Ger Koper