Vrijmarkt Koningsdag Lage Mors

Over 3 (!!) dagen is het zover, onze Vrijmarkt! Wij hebben er alles aan gedaan om het dit jaar te realiseren. Mochten er nog vragen zijn mogen deze naar koningsdaglagemors@gmail.com.

Ook hebben wij (indien mogelijk) nog wat hulp nodig met het opzetten van de kramen en vragen wij iedereen in de Tesselschadestraat hun auto vanaf 14.00 uur op 26 april elders in de wijk te parkeren.

Onze dank is zeer groot en we hebben er weer zin in!

Maartje en Gaby