Verslag Winter op het Werninkterrein

In februari presenteerden we u het schetsontwerp voor de ontwikkeling van het Werninkterrein! Geïnteresseerden konden op verschillende manieren hun reactie geven: via een markt in één van de oude gebouwen op het Werninkterrein en online via www.kadeaanderijn.nl.

We hebben veel waardevolle reacties gekregen en goede gesprekken gevoerd. Veel mensen waren enthousiast over het ontwerp, waarin ook historische elementen bewaard blijven. Omwonenden vroegen aandacht voor geluid en schaduw en zien graag méér groen in het plan. Ook spraken we al een aantal mensen die graag op het Werninkterrein komen wonen.

In het verslag participatie schetsontwerp leest u hier meer over. We beschrijven in het verslag ook hoe we met de reacties omgaan én welke vervolgstappen we nemen. De komende tijd werken we het ontwerp verder uit met behulp van uw inbreng. Ook bereiden we de bestemmingsplanprocedure voor. We verwachten rond de zomer een nieuwe bijeenkomst te organiseren. Uiteraard informeren wij u hierover via deze nieuwsbrief.

ABB Bouwgroep