Wel of geen omgevingsvergunning?

Net als actiegroep SOS Mors ontwaardden we tussen de gemeenteberichten de melding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van ongeveer 550 woningen in wat men nu het Vondelkwartier noemt. Toen we om de stukken vroegen bleek de omgevingsvergunning weer ingetrokken. Dat was vreemd. Maar een toelichting kwam er niet.

Totdat afgelopen woensdagavond een enthousiast emailbericht binnen kwam van Fransje Sprunken Development. Daarin kwam ook de tijdsplanning nog eens aan de orde: in het najaar verwacht men de omgevingsvergunning in te dienen. Dus niet in het voorjaar zoals men probeerde. Het bericht kunt u overigens hier lezen.

Deze ontwikkeling is niet los te zien van de toespraak die voorzitter van wijkverening Cronesteijn Marion van Dongen onlangs hield voor de gemeenteraad. Daarin viel zij het gemeentebestuur en met name wethouder Fleur Spijker met haar ambtenaren fel aan over het gebrek aan inspraak en over het verkeerd voorstellen van zaken. U kunt de berichtgeving op Sleutelstad hier lezen.

Het gemeentebestuur heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen van wijkvereniging Cronestijn. En een uitleg over het gejojo met de omgevingsvergunning is er ook niet. Wij zijn benieuwd!

Ger Koper

Naschrift: inmiddels is er uitleg gekomen van de gemeente over de behandeling van deze omgevingsvergunning. Het was de bedoeling dat deze eerst werd voorbesproken. Dat is deze keer misgegaan.