Gegoochel met parkeerdruk Turkoois

Aan Turkooislaan 131 zal een appartementengebouw voor 135 woningen verrijzen waarvan 85% is bestemd voor sociale woningbouw, het project Turkoois. Dit hoge percentage komt omdat dit plan de sociale woningen bouwt die uit het project ‘Ananas’ zijn gehaald. Komende donderdag 28 juni buigt de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich over het bestemmingsplan.

Buurtbewoners hebben eerder al bij de Nota van Uitgangspunten kunnen bedingen dat parkeren op eigen terrein zou zijn. Het parkeerbeleid maakt het echter mogelijk om parkeerplekken die nu door deze locatie in de openbare ruimte worden gebruikt mee te tellen in de parkeeropgave in dit project. In het huidige voorstel blijkt 34% van de parkeergelegenheid in de openbare ruimte = 28 plekken! Dit is nogal fors en kwam ook voor de buurt als grote verrassing.

Het blijkt dat men in de berekening wekelijkse kerkdiensten heeft meegerekend van een kerk die daar al zeker 10 jaar niet meer zichtbaar actief is. Ook heeft men een geschatte parkeerdruk door tijdelijke buitenlandse arbeiders bij de kerkdiensten opgeteld, terwijl ze beiden niet tegelijkertijd in het gebouw zijn geweest. De berekening is dus gebaseerd op niet bestaande feiten en verkeerd optellen.

Als dit mag en kan, dan mag je dus alles roepen om je plan voor de regels kloppend te maken. Of de raadscommissie dit ook vindt, kunt u komende donderdagavond zelf meebeleven via Parlaeus.

Ger Koper

De brief die namens de buurt aan de commissie is gestuurd kunt u hier inzien.