Weer een aanslag op populieren in de Mors!

Na het vernielen van de populierenrij op de bouwplaats aan het eind van de Hoge Morsweg is vandaag met grof geweld de toplaag rond de oude populieren aan de Carneoolstraat kapot gemaakt.

Ook is een bouwkeet tegen de gebruikelijke aanwijzingen van de gemeente in te dicht bij de bomen neergezet. Oplettende buren hebben de gemeentelijke handhaving al ingeseind maar het lijkt er op dat het toezicht weer te laat op gang komt. Kunnen we straks ook deze prachtige bomen aan de kaplijst van 345 bomen toevoegen? En wanneer ziet het toegezegde Integrale Groenplan voor de Hoge Mors het licht? Werk aan de winkel voor de beoogde wethouder groen, dhr North!

Frank Hauwert, RĂ©mon de Jong, Bea Hoogheid