Leidse Ring Noord: gemeenteraad volhardt in vergissing

Gisterenavond namen drie insprekers nogmaals de kans waar om de gemeenteraad te wijzen op een essentiele fout die zij dreigen te maken. Het gaat om de kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan/Darwinweg. De voorgestelde oplossing is helemaal geen verbetering, menig Morsbewoner zal het daarover eens zijn. Maar het is wel een kostbare aangelegenheid, 30 miljoen is er voor uitgetrokken en het zal in de toekomst zeker duurder worden door veel hogere energieprijzen en door personeelsschaarste. Er is wel een serieus probleem en dat is verderop: de rotonde bij de kruising van de Darwinweg met de Sandifortdreef en de Zernikedreef. In feite wordt door de voorgestelde verbouwing het probleem daar alleen maar groter. U kunt al deze argumenten nalezen bijvoorbeeld bij SOS Mors.

Het mocht niet baten: de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid heeft besloten het bestemmingsplan als hamerstuk bij de komende raadsvergadering aan te bieden.

Ger Koper

Wilt u zelf het stukje van de raadsvergadering bekijken, dan kunt u dat hier doen bij punt 6.