Betaald parkeren in de Hoge Mors

In vele gemeenten is betaald parkeren ingevoerd. Dit om de parkeerdruk te verlagen. Men begon meestal in het centrum, waarna de wijken daaromheen al gauw volgden. De parkeerdruk verplaatste zich namelijk naar de naast gelegen wijk. Het zogenaamde waterbedeffect.

In de Lage Mors (zone B2) bestond het al: betaald parkeren met een betaalde vergunning voor bewoners, bij de parkeerautomaat, of via mobiel parkeren. Nu komt daar de Hoge Mors (zone C1) op 15 mei bij.

Boshuizen en de Fortuinwijk (zone C2) volgen in oktober. Rond de jaarwisseling komen Vlietpoort en Vlietzone, Oostvliet, Klein Cronestein (zone C3) en Meerburg (zone C4) aan de beurt.

Op dit moment worden er in de Hoge Mors borden en parkeerautomaten geplaatst. De tarieven blijven voor bewoners in de Hoge Mors hetzelfde als die in de Lage Mors. Voor de 1ste auto is dat € 54, voor de 2de € 192 en voor de 3de auto € 384 per kalenderjaar. Ook de tijden voor bezoekers sluiten daarbij aan: van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 19.30 uur.

Zie voor verdere informatie https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/parkeren/parkeervergunningen/parkeervergunning-voor-bewoners-zone-c/