Internationale school op voormalig Crescendo terrein.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli sprak wethouder Dirkse kort over het Crescendo terrein aan de Saffierstraat als mogelijke locatie voor de tijdelijke vestiging van een internationale school. Dat deze school nodig is staat niet ter discussie, het rijk heeft inmiddels een vergunning hiervoor afgegeven. Er is nu haast bij de vestiging, want de vergunning blijft maar voor twee jaar gelden.

Er worden een aantal mogelijke locaties onderzocht maar de vestiging in de Hoge Mors lijkt de voorkeur te hebben omdat de gemeente toch al overweegt het voormalig Crescendo terrein een nieuwe bestemming te geven. De buurt wil de wethouder voor zich winnen door de vestiging van de school te koppelen aan een wens uit de buurt om zogenaamde tiny forests in te richten. De wethouder ging geheel voorbij aan de drukke verkeerssituatie rond openings- en sluitingstijden van scholen in de buurt, ook in de Saffierstraat. De wethouder zegde toe met de buurt in gesprek te gaan.