“Inspraak” over internationale school op Crescendo terrein


In een interview van Chris de Waard van Sleutelstad met wethouder Dirkse komt naar voren dat het voormalige Crescendo terrein aan de Saffierstraat toch zal worden benut voor een tijdelijke vestiging van een internationale school. De wethouder benadrukt dat het een tijdelijke oplossing is en samen met buurtgemeenten zal moeten worden gezocht naar een definitieve lokatie. Ook is de financiering nog niet rond, het betreft immers veel scholieren van buiten de gemeente en daar wordt niet door het gemeentefonds voor betaald.

De gemeente heeft een “bewonersbrief” doen uitgaan waarin wordt opgeroepen actief mee te denken over de inpassing. De brief bericht dat het besluit al is genomen maar dat een bewonersbijeenkomst is voorzien.