De toekomst begint bij deze tafel met…

Afgelopen maandag 25 november vond de uitreiking plaats van een bijzonder boekje in de huiskamer van wooncentrum Robijnhof aan betrokkenen en de klankbordgroepleden uit de buurt. Van 2016 tot 2019 woonden in Robijnhof statushouders, studenten en mensen met een lichte begeleidingsvraag bij elkaar bij wijze van overbrugging naar de ontwikkeling van een nieuw Robijnhof. Deze woongemeenschap betrof een bijzonder experiment van Libertas en de Huischmeesters, die is vastgelegd in foto’s en interviews met de bewoners en begeleiders huismeester Ralph Komen en Fransje Barnard. Verwacht werd van bewoners dat zij 2 uur per week voor de gemeenschap zouden werken. Dit resulteerde in projecten zoals het eetcafe, de rommelmarkt, kunst en huiswerkklas. Er gebeurden mooie dingen, ontmoetingen leidden tot contact en een gevoel samen zijn, waar veel mensen behoefte aan hebben. Zoals een geïnterviewde zegt: “Robijnhof is mijn Nederlandse geboorte”. Inmiddels hebben alle mensen nieuwe woonruimte gekregen, een aantal in het Nico van der Horstpark. Allen gezegend met een goede start in de Robijnhof.