Geanimeerde inloopbijeenkomst over de Mors

De bijeenkomst van afgelopen dinsdag 26 november was gericht op een aantal onderwerpen. De tijdelijke vestiging van een Internationale School op het Crescendo terrein werd toegelicht. Veel nieuws was daarover niet te vernemen behalve dat de school zich wilde richten op een openingstijd van 8 uur ’s ochtends. Het pas verrichte verkeersonderzoek geeft nog niet aan of dat extra problemen gaat opleveren. De gemeente is daarom begonnen met nieuwe metingen in de buurt.

De herinrichting van het Diamantplein had de aandacht van veel aanwezigen. De ambtenaren gaven aan dat er nog verschillende bijeenkomsten hierover in aantocht zijn, de eerste in januari 2020. Het is duidelijk de bedoeling dat het gebied in samenspraak met de omgeving wordt ontwikkeld. Men is nog op zoek naar vier ondernemers die zitting willen nemen in de ontwerpgroep. En daarmee werd het belangrijkste probleem ook zichtbaar: veel kleinere ondernemers lijken de hoop al opgegeven te hebben. Daarbij werd door een vragensteller nog fijntjes er op gewezen dat het convenant tussen de drie participerende eigenaars van de betreffende panden nog niet is getekend. Al deze plannenmakerij ten spijt blijft de leegloop en verloedering van het winkelcentrum verdergaan!

Een discussie over mogelijke verkeersmaatregelen die kunnen voortvloeien uit het recente verkeersonderzoek lijkt zich voornamelijk bij Sleutelstad te ontwikkelen, zie hier om de discussie te volgen. Met name de Bockhorst maakt zich druk hierover omdat zij het meeste overlast hebben, er zijn inmiddels twee bijdragen over het onderwerp op hun webstek verschenen.