Gebiedsvisie Werninksterrein: er is toch al een plan van de projectontwikkelaar ABB?

Je krijgt er een vreemd gevoel bij. Ben je eens aan het rondneuzen op het wereldwijde web over plannen voor het Werninkterrein en dan komt er bij projectontwikkelaar ABB een compleet plan tevoorschijn. Kijk zelf maar hier, het ziet er schitterend uit! Je gaat je zomaar afvragen wat dat meedenken waar de gemeente om roept, zie hier, nu behelst.

Het leek ons een mooie vraag om aan Carlo Cornelis te stellen, hij is immers de manager van dit project voor de gemeente. We kregen het volgende, uitgebreide antwoord:

Ontwikkelaar ABB heeft eerder een schetsplan gemaakt voor het Werninkterrein om te onderzoeken of herontwikkeling naar een woonwijk mogelijk is. ABB en de gemeente concludeerden op basis van dit eerste voorstel dat het mogelijk is dit gebied te herontwikkelen tot een nieuwe woonwijk met circa 600 woningen en overige voorzieningen.

Het is nu de vraag wat voor soort wijk, met wat voor soort woningen, voorzieningen, openbare ruimte, verkeersontsluiting en parkeeroplossing er dan moet komen. Daarin zijn veel keuzes te maken. De gemeente is degene die daarvoor de kaders aangeeft waarbinnen ABB vervolgens een plan kan maken. Daarom stelt de gemeente nu een gebiedsvisie op met deze kaders. Hiervoor zij we benieuwd naar de idee├źn en mening van omwonenden en andere belanghebbenden.

De gebiedsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna is het aan ABB om een concreter plan te maken. Dit plan toetst de gemeente aan de kaders van de gebiedsvisie. Dit kan het eerder gemaakte plan zijn mits dit voldoet aan de vastgestelde kaders of een heel ander plan. De tekst op de website van ABB was niet actueel en wordt aangepast.

Het is dus nu aan ons om er werk van te maken. Dat zal in twee stappen moeten. In de eerste plaats meedoen aan de participatie-rondes. De tweede stap is lastiger: zorgen dat onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad ook echt naar ons luisteren en niet hun eigen stokpaardjes berijden. Die laatste stap zou nog wel eens niet zo eenvoudig kunnen zijn …

Ger Koper