De stem van de Mors goed vertegenwoordigd in raadscommissievergadering.

Gisterenavond vergaderde de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling over het Ontwikkelperspectief de Mors en over de Gebiedsvisie Vondelkwartier. Praktisch de hele vergadering was gewijd aan het ten gehore brengen van de inspreekreacties. De vergadering is opgenomen en kunt u hier afspelen. Ook kunt u daar de inspreekteksten nalezen, 11 stuks en een videoboodschap.

De meeste insprekers spraken over het Vondelkwartier en aktiegroep SOS de Mors had zes insprekers, ieder over een apart onderdeel. Maar ook het ontwikkelperspectief kwam aan bod met onder andere een vertegenwoordiger van de bewonersvereniging Bockhorst over de verkeersplannen. Afgezien van een enkele vraag ter verduidelijking werd er nog niet inhoudelijk gereageerd door de raadsleden. Dat zal pas bij de vergadering van de raadscommissie op 10 december plaatsvinden.