Nieuwe scholen in de Mors

De laatste tijd verschijnen er regelmatig berichten over nieuwbouw en renovatie van scholen. Het meest recente artikel stond deze week in het Leidsch Dagblad. Het gaat er kennelijk om dat fase 2 van het integraal huisvestingsplan scholen, dat een totale gemeentelijke investering van 106,4 miljoen euro kent, zal worden uitgevoerd.

In dat plan komt de nieuwbouw van de Weerklank aan de Robijnstraat voor 2022 aan bod, die zou in 2024 gereed moeten zijn. Er zou dan een tijdelijk schoolgebouw moeten zijn en dat zou zo maar het Crescendo-terrein kunnen worden.

Er wordt ook een nieuwe basisschool in de Hoge Mors genoemd. Wat voor soort school en de precieze locatie blijft in die berichten onduidelijk. In het Ontwerp-Onwikkelperspectief (OOP), dat begin dit jaar besproken werd, staat een informatief plaatje, bijgaand gereproduceerd. Daar staan in violet drie punten op de kaart van de Mors: een op het Werninkterrein, een in de buurt van buurthuis Morschwijck en een bij de sportvelden. Die punten worden “zoekgebieden” genoemd bij illustratie 10 van het OOP. De rode punt is overigens de Weerklank en het sterretje op het Crescendoterrein de aanvankelijk geplande internationale school.

Zowel de nieuwbouw van de Weerklank als een nieuwe basisschool zijn hoognodig. We verwachten dan ook dat het niet al te lang zal duren voordat er meer duidelijkheid is.

Ger Koper