SOS Mors houdt hoogbouw op afstand: groene wandel- en fietscorridor naar binnenstad.

Tijdens de raadsvergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling presenteerde de aktiegroep SOS Mors een alternatief plan voor de inrichting van het Vondelkwartier. Naast een uitbreiding van het park Kweeklust, zoals al in het Leidsch Dagblad is aangestipt, is een belangrijk aspect van het plan dat bestaande en nieuw te bouwen hoogbouw door die groene zone op afstand wordt gehouden.

Verder wordt met het plan voorgesteld om de Vondellaan meer naar de spoorlijn te verplaatsen en de ontstane ruimte samen te trekken met die van de nu nog bebouwde terreinen, waaronder de IJshal, voor laagbouw aan een stratenplan dat is doorgetrokken vanuit de huidige Lage Mors.

De aansluiting van de Vondellaan aan de Darwinweg zou in dat plan ook gerealiseerd kunnen worden. Het idee van de verkeersafdeling van de gemeente was immers om daar een plein onder de Plesmanlaan te maken, JAM Architecten had daar ook al veel groen in voorzien.

Of dat groene plein, dat met het Pesthuis en Naturalis verbonden is, ook aangesloten zou kunnen worden op het Kweeklustpark vereist wellicht wat bouwkundige inventiviteit maar onmogelijk lijkt het niet. Er zou in ieder geval een fantastische groene wandel- en fietsroute door de Mors naar de binnenstad mee kunnen ontstaan! Wellicht ook een nuttige toevoeging aan het concept Beleidsprogramma Fiets 2020-2030 dat de gemeente op dit moment bewerkt.

Ger Koper, kaart overgenomen van webstek SOS Mors