Plesmanlaan hoog langs de Lage Mors

Als het aan Jeroen Mensink van het Amsterdamse architectenbureau JAM ligt wordt de Plesmanlaan verhoogd langs de Lage Mors gevoerd zodat er onderdoor veel uitwisseling mogelijk is tussen het BioScience park, met het Pesthuis en Naturalis, en de Lage Mors. Om dat te bereiken wordt het begin van de Vondellaan enkele meters verlegd waardoor het direct in het verlengde van de overliggende Darwinweg komt te liggen. Er zijn al vergaande afspraken met de aanpalende bedrijven en instanties Heerema, Naturalis, het Pesthuis, en de leiding van het Moterhuis. Het plan werd gisteren digitaal gepresenteerd aan geïnteresseerde buurtbewoners.

Het projekt zou in 2022 worden uitgevoerd. Hoe dat strookt met de woningbouwplannen als zullen worden gepresenteerd in de gebiedsvisie van het Vondelkwartier moeten we nog vernemen. Bij de enquete en bijkomende informatie werd er – voor zover wij weten – niet gerept over een aangepast Plesmanplein.