SOS Mors beticht wethouder Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen van slinks gedrag.

Gisterenavond sprak een vertegenwoordiger van SOS Mors in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Zijn presentatie kunt u nog naspelen op de website van de gemeenteraad. Een samenvatting kunt u hier lezen.

De strekking van zijn betoog versterkt de idee dat het gemeentebestuur zonder veel bekommering om bezwaren van burgers haar beleid probeert voort te zetten. Hoewel dat wellicht qua verkiezingsuitslagen (gemeenteraad 2018) gerechtvaardigd is. Er zijn immers relatief weinig burgers die de energie hebben om verzet aan te tekenen tegenover de grote aantallen die de huidige raad gekozen hebben. Maar sommige bezwaren en alternatieve plannen die burgers aandragen zijn best wel steekhoudend en dienen netjes behandeld te worden. Als dat niet gebeurt en er is een keer een gelegenheid, zoals onlangs met het referendum over het Roomburgpark, dan krijgt datzelfde gemeentebestuur het deksel op de neus. Veel burgers zullen die gelegenheid hebben aangegrepen om hun ongenoegen over de gang van zaken te uiten.

Er is nog één jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen: misschien tijd om eens serieus aandacht te gaan besteden aan inspraak en participatie?

Ger Koper