Kaderbesluit Diamantplein als hamerstuk aangenomen.

Zoals te verwachten viel heeft de gemeenteraad het kaderbesluit met betrekking tot het Diamantplein aangenomen. Er werden bij de stemverklaringen nog wel kanttekeningen geplaatst bij de manier waarmee met participatie is omgegaan maar daar bleef het bij.

Waar ging het ook al weer over? Het aanvankelijke project betrof drie panden, het winkelcentrum, het voormalig Denksportcentrum en het voormalige Radius-gebouw aan de Opaalstraat. Na lang wachten bleek plotseling de eigenaar van het winkelcentrum zijn eigen plan getrokken te hebben en is daar – gelukkig voor de buurt – snel mee aan de gang gegaan. De eigenaar van het voormalige Radiusgebouw trok zich ook uit het convenant en de eigenaar van het voormalige Denksportcentrum liet sowieso niets van zich horen.

Uiteindelijk koos de wethouder eieren voor haar geld en heeft het hele project teruggebracht tot de inrichting van de openbare ruimte. De buurt heeft zij uitgebreid betrokken bij die plannen, er is geen ontevredenheid over dat stukje van het traject.

Vervolgens schoof zij de herinriching af naar een inmiddels opgestart project voor de vervanging van de riolen in de Hoge Mors. Het kaderbesluit betreft dus niet meer dan een herinrichting van de openbare ruimte. Dat kan zo weer veranderen als de ontwikkeling van het voormalige Denksportgebouw een aanvang neemt. Zeker is dat op korte termijn de wijk er bijzonder weinig van zal merken.

Ger Koper