Wijk- en belangenverenigingen presenteren gemeenschappelijke zienswijze op Omgevingsvisie

Op de website van de actiegroep SOS Mors is een manifest verschenen met daarin de gemeenschappelijke zienswijze van wijk- en belangenverenigingen. Hier kunt u het manifest direct lezen. Wijk- en belangenverenigingen wordt gevraagd dit manifest mede te ondertekenen.

Onderbouwing

Voor wie de berichtgeving volgt over bezwaren van Leidenaren tegen de plannen van hun gemeente bevat het manifest weinig nieuws. Het belang van het manifest is dan ook meer gelegen in de onderbouwing en die kunt u op de website van SOS Mors vinden. Om een voorbeeld te noemen wordt in het manifest gevraagd om een door de bevolking gedragen hoogbouwkwaliteitstoets bij elke omgevingsvisie. In de onderbouwing wordt dat veel helderder verwoord met een duidelijke bovengrens van 50 meter.

Belang verenigingen

Welke mensen van welke groeperingen naast de actiegroep aan het ontwerp hebben deelgenomen blijft onduidelijk. In ieder geval worden genoemd de Vrienden van het Roomburgerpark, de Oude Morsch en de Bockhorst. De aktiegroep vermeldt ook de wijkvereniging Lage Mors in oprichting. Het is inderdaad van belang dat verenigingen dit plan onderschrijven. Dan moet de bij de wet verplichte jaarlijkse ledenraadpleging ook daadwerkelijk plaatsvinden. Pas dan kan een vereniging optreden als woordvoerder voor haar leden. Met de ondertekening door wijk- en belangenverenigingen wordt dan voorkomen dan het gemeentebestuur het manifest kan afdoen als het gemor van pensionado’s die een nieuw tijdverdrijf vonden.

Ger Koper