Weinig inspraak bij Werninkterrein

Er waren maar liefst 5 insprekers en 9 schriftelijke inspraakreacties. Toch nam de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling niet echt de tijd om dat serieus te bekijken. De insprekers hadden maar 3 minuten de tijd om hun punt te maken. Dat zorgde ervoor dat een aantal met een wat complexere boodschap op tijdgebrek stuitte. Dat overkwam bijvoorbeeld de vertegenwoordiger van de stichting Morslint uit de Hoge Mors,

Ook de participatiemogelijkheden voorafgaand aan raadsbehandeling lieten te wensen over. Mensen uit de omgeving van de Morsweg lieten weten nooit bij de plannenmakerij betrokken te zijn geweest. Zij zien de fietsbrug, die gepland is over de Doctor Lelylaan, helemaal niet zitten. En ook gaat het ten koste van een flink aantal bomen. De wijkvereniging Transvaal, die enthousiast over het plan zou zijn geweest, had kennelijk geen voeling gehad met de mensen in de directe omgeving van het Werninkterrein.

Voor de Hoge Mors waren er aanvankelijk wel inspraakmogelijkheden maar die gingen over een heel ander plan dan nu op tafel ligt. De laatste bijdragen aan het voorstel van het gemeentebestuur werden pas korte tijd voor de behandeling in de gemeenteraad toegevoegd.

Met veel suggesties die wel bij de inspraakmogelijkheden zijn ingediend is niets gedaan. Jos van Iersel van de stichting Morslint herhaalde er een: kijk eens goed of er geen grondruil kan worden gedaan zodat het Werninkterrein groen wordt en de nieuwbouw elders wordt gepleegd. Dat zou zomaar veel goedkoper kunnen en bovendien veel betere ontsluitingsmogelijkheden bieden. Dat zou ook de biodiversiteit ten goede komen liet een andere inspreker weten.

De inhoudelijke behandeling van het kaderbesluit herontwikkeling Werninkterrein is op 6 juli. U kunt hier de bespreking in de gemeenteraadscommissie nog eens naluisteren.

Ger Koper