Voldoende of onvoldoende participatie bij riolenproject Hoge Mors?

Het was een merkwaardige behandeling die het kaderbesluit voor het riolenproject Hoge Mors kreeg bij de afgelopen raadsvergadering. Als u wilt zien hoe dat ging kunt u hier kijken. Er werden twee amendementen ingebracht op het raadsvoorstel. Het eerste betrof de parkeerdruk – er zouden na de herinrichting te weinig en te kleine parkeerplaatsen overblijven. Het tweede betrof de breedte van de wegen. Geen van beide amendementen haalden het overigens.

Participatie

Maar bij de behandeling van de amendementen en het raadsvoorstel als geheel kwam steeds het onderwerp participatie naar boven: die zou onvoldoende zijn geweest. Maar gedurende de bespreking kwam steeds meer naar boven dat inmiddels er meer tevredenheid in de buurt was over het participatietraject. Dat leidde er uiteindelijk toe dat vlak voor de stemming de heer Kersten van Sleutelstad zijn aanvankelijke tegenstem omzette in een vóór-stem. Het raadsvoorstel werd zo met algemene stemmen aangenomen.

Ger Koper