Bockhorst wil voor Verbeekstraat alles-omvattend omgevingsplan

Vanavond sprak de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling nogmaals over de nota van uitgangspunten voor het bouwplan Verbeekstraat. De BewonersBelangenvereniging Bockhorst (BBB) heeft bij de vorige raadscommissievergadering nog maar eens duidelijk gemaakt dat dit een ander bouwplan omsluit. In een inspraakreactie wees zij er toen op dat het uitermate vreemd is om de lokatie Plesmanlaan 100 en de lokatie Verbeekstraat apart te behandelen. De een is op het kaartje hierboven rood omcirkeld en de ander wit omstippeld. En dat kaartje komt nota bene uit de concept nota van uitgangspunten van de gemeente zelf!

BBB wil daarom één allesomvattend omgevingsplan. Het aantal nieuw te bouwen woningen dient te passen bij de beschikbare voorzieningen op het gebied van parkeren, groen, ontspannen en spelen. U kunt dat nalezen in de de inspreektekst.

Uit de discussie in de raadscommissie met de wethouder kwam duidelijk naar voren dat samenvoegen van de twee bouwplannen niet aan de orde is. Volgens de wethouder zou dat leiden tot een vertraging van wel een jaar. Het is wel de bedoeling dat er samenhang komt in de behandeling van de openbare ruimte. Dat was al voor het bouwplan Plesmanlaan 100 gesteld. Hoe dat tot uitvoering komt is aan de volgende gemeenteraad om te beoordelen.

Ger Koper