Vergroening Diamantplein, Granaatplein en Onyxstraat

Afgelopen donderdag verzond de projectgroep Riolenvervanging Hoge Mors een bewonersbrief met een presentatie van het “definitieve ontwerp” van wat zij “Fase 1” noemt. Wie de bewonersbrief daadwerkelijk in de brievenbus heeft gekregen is onduidelijk. Als u de brief nog wilt lezen kunt u deze hier inzien.

Fase 1

Het taalgebruik in de brief is jammer genoeg wat verwarrend. Zo bedoelt men met “Fase 1” het deelproject dat de herinriching van de pleinen beoogt. Het is met de afgang van het eerdere ontwikkelingsproject van Diamantplein en omgeving in de portefeuille van deze projectgroep geschoven; zie hier voor een korte geschiedenis. Fase 2 is het oorspronkelijke project van de riolenvervanging.

Definitief?

Verder is “definitief ontwerp” een vakterm. Voor gewone mensen is een ontwerp iets waar je nog aan kunt sleutelen. En waarom zo’n ontwerp definitief noemen als je de mening van de burgers nog wilt weten? Bovendien zal de gemeenteraad zich nog over het plan moeten buigen.

Doe mee

In de brief wordt uitgenodigd de gemeentelijke website doemee.leiden.nl te bezoeken. Helaas zijn de getoonde tekeningen niet van voldoende kwaliteit om ze goed te kunnen doorgronden. Bijgevoegd zijn wel bestanden met dezelfde tekening en een dwarsdoorsnede voor elk deelgebied maar die helpen niet echt: ze zijn te groot. Het enige goed leesbare is de verantwoording. Daar is redelijk goed te zien wat het idee is. Het is jammer dat geen impressies zijn getekend zoals die bijvoorbeeld indertijd voor de verschillende mogelijkheden van de bebouwing van het Werninkterrein zijn gebruikt.

Parkeerruimte Diamantplein

Een van de zorgen die al vaak naar voren is gebracht betreft de beschikbare parkeerruimte op het Diamantplein. Gebruikers van het terrein zijn er vele: voor gezondheidscentrum en apotheek, voor de snelle hap, de bezorgdiensten en de winkelbezoekers. Voor genoemde gebruikers zou overigens een blauwe zone beter zijn dan het beoogde betaald parkeren. Maar er zijn ook bewoners van aanliggende panden.

Het is vreemd dat er nog geen studie is gemaakt van de behoefte aan parkeerruimte en de mate waarin die gerealiseerd kan worden. In feite zou dan ook de Diamantlaan en de Opaalstraat daarbij betrokken moeten worden. Het gedeelte om het winkelcentrum moet toch in zijn geheel worden heringericht?

Windhinder

Zowel bij het Granaatplein als bij de Onyxstraat zijn gevaarlijke windtunnels, dat is ook al meermalen aangekaart bij de gemeente. Het idee is dat met extra bomen de hinder kan worden tegengegaan. In het ontwerpvoorstel zijn die ook ingetekend. Wat ontbreekt is een analyse van het effect van die bomen. Is het elders al eens met succes toegepast? Zijn er berekeningen of simulaties gedaan? In de “verantwoording” is er niets over te vinden.

Reageren

De projectgroep nodigt u uit om te reageren op het ontwerp via doemee.leiden.nl. Op het moment van schrijven is een bewoner u al voorgegaan! Gaat u in ieder geval even daar kijken en plaats een opmerking. Er is niet veel tijd meer, maar tot vrijdag 3 december.

Presentatie

Het zou voor de bewoners van de Mors beter zijn als er wat meer tijd zou zijn om te oordelen. Voor bijeenkomsten zal de komende tijd geen mogelijkheid zijn en online-bijeenkomsten trekken maar een beperkte groep mensen. Misschien is het een idee om impressie-tekeningen te hangen voor ramen op de drie lokaties. Voor het Diamantplein kun je denken aan een voorlopig nog leegstaande winkel. Het Granaatplein heeft Deksels als mogelijkheid en voor de Onyxstraat is er ook een oplossing. Voor reacties kan dan ook een brievenbus gebruikt worden.

Tijdsdruk?

Het lijkt er op dat de projectgroep onder druk staat om het voorstel op tijd klaar te hebben voor behandeling in de gemeenteraad rond januari/februari 2022. Het ziet er echter naar uit dat de renovatie van het Diamantplein wat langer zal duren. Dan kan de herinrichting van de openbare ruimte toch ook wat schuiven?

Ger Koper

Afbeelding: illustratie 14 van het ontwerp-ontwikkelperspectief de Mors.

Reactie

Op de gemeentelijke website doemee.leiden.nl heeft de projectgroep uitgebreid gereageerd.