Leidse Hoogte: toetsinskader kwaliteit hoogbouw

Afgelopen dinsdag, 14 december, vond bij de vergadering van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling de inhoudelijke bespreking plaats van de beleidsnota Leidse Hoogte. Dit stuk probeert aan te geven aan welke eisen (nieuwe) hoogbouw in Leiden moet voldoen. Een week eerder, op dinsdag 7 december, was er gelegenheid voor burgers om hun mening over het beleidsstuk te laten horen. Daar maakte onder anderen Bart Hendriks namens de aktiegroep SOS Mors gebruik van.

Participatie

Bij de bespreking kwam als eerste het gemeenteraadslid Anand Siwpersad van Leiden Participeert aan bod. Vanzelfsprekend maakte hij het punt over participatie dat Hendriks al hanteerde bij zijn inspraakreactie: Bij de hoogbouw-enquete kregen burgers de gelegenheid om met vrije tekst te reageren. Er waren 451 respondenten. Volgens Hendriks werden die punten nauwelijks behandeld in het beleidsstuk Leidse Hoogte. Helaas kon Siwpersad niet aangeven welke punten dit dan wel betrof. Wethouder Spijker meldde dat die punten al behandeld waren in de Omgevingsvisie 2040.

Burgerzorgen

Het is interessant om eens na te gaan welke aspecten de respondenten dan wel benoemden. Hendriks had de ingevulde teksten opgevraagd en met ons gedeeld. Wij voerden een korte analyse uit waarbij we ons beperkten tot die bijdragen die de kwaliteit van hoogbouw betreffen, dus niet de criteria voor bouwhoogte. Die zijn immers al vastgesteld in de Omgevingsvisie 2040. We kwamen op 155 bijdragen, ongeveer een derde van de totale lijst.

  • Ruim 35% van de respondenten noemden parkeer- en verkeersproblemen. Dat is niet zo vreemd want de ervaring leert dat bezoekers, denk bijvoorbeeld aan gasten, bezorgers en service personeel, gewoon op straat een plekje zoeken en niet in parkeergarages.
  • Een tweede belangrijk punt, genoemd door bijna 25% van de respondenten, betrof de inrichting van de publieke ruimte. Met name een groene omgeving en aankleding wordt gewaardeerd.
  • Een kleine 20% van de respondenten noemden de architectuur: geen kolos maar iets “moois” dat past in de omgeving.
  • Andere punten die niet zo breed werden gedeeld betroffen windhinder, (brand)veiligheid en geluid. Opmerkelijk was de vraag om een Nederlandstalige naamgeving.
Conclusie

De punten die geuit zijn bij de hoogbouw-enquete komen allemaal aan bod in het beleidsstuk Leidse Hoogte, zij het ten dele. Het zou het gemeentebestuur dan ook sieren expliciet te melden waar men de zorgen van de burgers probeert weg te nemen. Als het ware een verantwoording naar de participerende burgers. Dat zou gemeenteraadsleden kunnen helpen met het beoordelen van het participatietraject.

Ger Koper