Windhinder in de Mors

Waar hoogbouw is, is windhinder. Zoveel is duidelijk. En in de Mors is al behoorlijk wat hoogbouw. Denk bijvoorbeeld aan de kantoorpanden, van Heerema en TeekensKarstens aan het begin van de Vondellaan. En zoals eerder besproken aan het begin van de Diamantlaan, bij het Granaatplein en de Onyxstraat. Maar ook aan het eind van de Hoge Morsweg en langs de Plesmanlaan. De gebouwen voldoen ongetwijfeld aan de normen wat windhinder en windgevaar betreft. Toch ondervinden voetgangers bij sommige van die gebouwen ernstige problemen met stevige wind. Fietsers zijn nog minder stabiel en hebben er nog meer last van, aldus een artikel van de Fietsersbond.

Oplossingen

Is er niets aan te doen? In een recent artikel in de Volkskrant laat Melle Meijer een aantal experts aan het woord waaronder Bert Blocken, civiel ingenieur en manager van de windtunnel van de TU Eindhoven. In het artikel worden 7 oplossingen beschreven. Een aantal daarvan betreffen de constructie van het gebouw: afronden van de hoeken, bredere onderbouw en een open verdieping. Op het Diamantplein is de windoverlast dus waarschijnlijk al beperkt door de toepassing van een brede onderbouw.

Drie van de oplossingen zijn van toepassing op al bestaande hoogbouw. De eerste is: een stukje omlopen. Dat kan altijd wel. De andere oplossing bestaat uit het plaatsen van windschermen en groen. Dat lijkt op de oplossing die ons gemeentebestuur in het Ontwerp-Ontwikkelperspectief noemt: bomen. Van verschillende kanten wordt gewaarschuwd daar toch niet teveel van te verwachten, zie bijvoorbeeld aangegeven in recent onderzoek door RoyalHaskoningDHV naar windhinder en -gevaar rond het nieuw te bouwen Feyenoord City. Het grootste effect komt van loofbomen en die zijn juist als het veel stormt bladvrij. Bovendien zijn de bomen tijdens storm zelf een gevaar: vallende takken. Ze kunnen zelfs omwaaien. De derde oplossing is een spectaculair idee van Bert Brocken dat is berekend voor een winkelstraat in Eindhoven: een luifel. In feite is daar al een voorbeeld van in Leiden met de Luifelbaan al is die niet ontworpen ter voorkoming van windhinder.

Conclusie

Voor de Mors lijken constructieve oplossingen voor bestaande gebouwen de beste: verbreding van de onderbouw en slim geplaatste luifels. Zeker voor Deksels aan het Granaatplein zou dat een oplossing kunnen zijn. Bomen als windscherm kunnen helpen maar vaste schermen – mogelijk als kunstwerk – zouden beter kunnen werken en bovendien veiliger zijn. Bij Naturalis aan de Plesmanlaan staan bijvoorbeeld stalen kolossen, een kunstwerk van Frans de Wit. Iets dergelijks maar dan juist aan de andere kant bij de gebouwen aan de Vondellaan is misschien al voldoende windbreker?

Ger Koper

Spotprent van spotpen.nl.