Voortgang nieuwbouwproject Turkoois

Tussen de Kerstballen en de oliebollen door is op 23 december 2021 de nieuwsbrief over de voortgang van het nieuwbouwproject Turkoois verschenen. Ter herinnering: eind 2020 kocht Portaal de grond met gebouwen aan Turkooislaan 131 van de Raad. Deze locatie biedt Portaal de mogelijkheid om betaalbare woningen toe te voegen aan de stad Leiden. Het zou gaan om 134 huurwoningen waarvan 85% sociale huur en 15% middelbare huur. Het is in de Mors de eerste gelegenheid dat iets kan gebeuren aan het grote tekort aan betaalbare woningen.

Voorlopig blijft het rustig op het terrein. De laatste huurders zijn verdwenen en in het eerste kwartaal van 2022 wil men asbest verwijderen. In het tweede kwartaal kan dan de sloop van de huidige gebouwen plaatsvinden. Dat is dan net nadat de sloop van de resterende gebouwen bij de Robijnhof is afgerond!

Volgens de nieuwsbrief is er binnenkort een besluit van het gemeentebestuur te verwachten. Dat zal vervolgens worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat besluit zal ook openbaar zijn zodat daarop – wanneer nodig – men aan de gemeenteraad een zienswijze kan voorgeleggen.

Wilt u meer weten over over Turkoois? Raadpleeg dan de website van Portaal over dit project!

Ger Koper