Gegoochel met parkeerruimte

Afgelopen week presenteerde het team voor het riolenproject Hoge Mors haar plannen met betrekking tot verkeer en groen. Vol trots kon zij melden dat zij de opdracht van het gemeentebestuur om de parkeerruimte in de Hoge Mors terug te brengen met 20% hadden volbracht. En wel zonder dat daar in de wijken merkbaar effect van zou zijn.

Om dat te presenteren gebruikte het team een wijkindeling die sterk afweek van de indeling die zij voor haar project (deelgebieden A-D) gebruikte. Niemand begreep er wat van. Ook het projectteam moest antwoorden schuldig blijven.

Komende twee weken zullen de vier wijkdelen afzonderlijk aan bod komen. Hier is het programma voor de volgende twee weken. Het zal ons benieuwen of dan de goocheltruc wordt onthuld.

Ger Koper