Bijeenkomsten voorlopig ontwerp rioolvervanging Hoge Mors

In een groot deel van de Hoge Mors wordt vanaf volgend jaar het bestaande riool vervangen voor een gescheiden rioolstelsel en krijgt de openbare ruimte tegelijkertijd een opknapbeurt. Waar het kan, komt meer groen. De wijk wordt hiermee voorbereid op het klimaat van de toekomst met hevige regenbuien en langere periodes van droogte en hitte. Het voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting van de straten is nu klaar, we zijn erg benieuwd wat u ervan vindt.

De afgelopen maanden heeft het projectteam van de gemeente samen met een groep wijkbewoners het schetsontwerp verder uitgewerkt naar het voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp wordt nu aan u voorgelegd, waarbij we uiteraard benieuwd zijn naar de reacties. We vragen u mee te denken en ideeën en aandachtspunten aan ons door te geven. Al uw reacties worden verzameld in de ontwerpverantwoording van het voorlopig ontwerp. Per onderwerp lichten we toe hoe de reacties worden uitgewerkt in het definitief ontwerp. De volgende fase is die van het definitieve ontwerp, waarin er geen grote wijzigingen meer worden gedaan en alleen de puntjes op de ‘i’ worden gezet. We verwachten het definitief ontwerp in mei klaar te hebben en via Doemee aan u voor te kunnen leggen.

Hoe kunt u meedenken over het voorlopig ontwerp?

Graag willen we alle bewoners van het projectgebied in de gelegenheid stellen te reageren op het voorlopig ontwerp. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Via Doemee.leiden.nl: Het voorlopig ontwerp kunt u vanaf 22 januari online bekijken op doemee.leiden.nl. Tot en met zondag 27 februari kunt u via Doemee vragen stellen over het ontwerp of reageren op opmerkingen van wijkbewoners. Het projectteam zal de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.
  2. Telefonisch uw vragen stellen: Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp en wilt u iemand van het projectteam spreken? Neem dan tussen 24 januari en 25 februari contact op met omgevingsmanager Tamara Weber. Zij zal u, afhankelijk van uw vraag, in contact brengen met een van de projectteamleden. U kunt Tamara bereiken door te bellen naar 14 071, keuze 4.
  3. Digitale online bijeenkomsten: Gezien de maatregelen rond het coronavirus kunnen we geen fysieke bijeenkomst organiseren. Daarom gaan we graag digitaal met u in gesprek. U heeft wel een computer of een smartphone nodig om hieraan deel te kunnen nemen. Er zijn zes verschillende sessies per onderwerp of per deel van de wijk, aan de achterzijde ziet u het overzicht. Aanmelden kan tot 31 januari door een e-mail te sturen naar hogemors@leiden.nl.
    Vermeld hierin duidelijk voor welke sessie u zich aan wilt melden: verkeer, groen & klimaat, deelgebied A, deelgebied B, deelgebied C of deelgebied D. Wilt u bij meerdere sessies aansluiten, geef dit dan duidelijk aan in uw mail.
    Voor de digitale sessies ontvangt u een dag voor de sessie een e-mail met daarin een link naar de digitale bijeenkomst. Let op! Elke sessie heeft een andere link. Verkeersvragen worden alleen in de sessie van 1 februari behandeld. In de sessies van deelgebied A t/m D gaan we het hebben over de indeling van de straten. Kaartjes van de vier deelgebieden vindt u ook terug op Doemee.
Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel de gemeente Leiden en vraag naar de omgevingsmanager Tamara Weber, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of stuur een email naar hogemors@leiden.nl. Actuele ontwikkelingen over de Hoge Mors kunt u volgen via www.leiden.nl/hogemors. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Morskwartier’.

David van Zanten, Projectmanager Hoge Mors