SOS Mors opnieuw in de slag tegen plannen Leidse Ring Noord

Eind december presenteerde het gemeentebestuur het ontwerpbestemmingsplan Leidse Rijn Noord. Voor de Mors is vooral de herziening van de kruising van de Plesmanlaan met de Vondellaan en de Darwinweg belangrijk. Die herziening maakt het voor het langzame verkeer naar en van de binnenstad niet gemakkelijker of veiliger.

Zienswijze

De aktiegroep SOS Mors heeft na die presentatie niet stilgezeten. In een zienswijze van maar liefst 23 pagina’s maakt zij in 65 punten haar bezwaren kenbaar. De zienswijze is ingediend door advocatenkantoor Willie Donker uit Alphen aan de Rijn namens 12 bewoners uit de directe omgeving van de kruising. Zij stellen een groep van zo’n 240 buurtbewoners te representeren.

Die bezwaren zijn nog steeds dezelfde:

  • Minder veilige fietsroute tussen de Mors en het centrum.
  • De nieuwe kruising komt zo’n 3 meter hoger te liggen wat zal leiden tot meer overlast van geluid en luchtverontreiniging.
  • Er is helemaal geen goede reden voor een wijziging voor de kruising.
  • De roep om een extra tunnel onder de Plesmanlaan is onbeantwoord gebleven.
  • De problemen met de doorstroming langs de LRN komen helemaal niet door die kruising maar door andere zoals met de Schipholweg.
Van tafel of herzien

De aktiegroep wil eigenlijk het liefste dat de herinrichting van de kruising van tafel gaat. Als dat niet lukt dan een grondige herziening van het voorstel waarbij wél rekening wordt gehouden met de bezwaren van de buurt.

Ger Koper