Van het gas af: beslist de raad of het volk?

Over de energietransitie en dan met name over de Transitievisie Warmte is al veel gesproken. Bijvoorbeeld in de recente wijkgesprekken, zoals ook in de Mors. Dat heeft geresulteerd in een aangescherpte Transistievisie Warmte. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze nu aangeboden aan de gemeenteraad. U kunt het raadsvoorstel inclusief alle bijlagen vinden op: www.leiden.nl/energietransitie.

Gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt tijdens twee commissievergaderingen het stuk: op 8  en 24 februari. Het is de bedoeling dat in de gemeenteraadsvergadering van 10 maart een definitief besluit wordt genomen. U kunt de agenda van de commissievergaderingen en de raadsvergadering hier vinden. U kunt ook uw eigen mening laten horen. Hoe dat moet vindt u hier. Zoals altijd kunt de u de vergadering thuis volgen. Die raadsvergadering is overigens de laatste vóór de verkiezing.

Referendum

Een aantal groeperingen gaan de ontwikkelingen te snel. De Transitievisie Warmte leunt stevig op techniek die nog niet uit-ontwikkeld is. Problemen met het elektriciteitsnet doen zich al voor: nieuwe zonnepanelen kunnen (nog) niet worden aangesloten. Ook kunnen bestaande panelen niet altijd leveren omdat het elektriciteitsnet overbelast is. Voor de warmtevoorziening zijn vergelijkbare knelpunten te verwachten.

Hier en daar denkt men na over een referendum over dit onderwerp. Volgens het Leidsch Dagblad is er al sprake van een aankondiging. Zowel de actiegroep TegenGas Merenwijk als de wijkvereniging Houtkwartier zouden dat wel willen. Mocht het zover komen dan kunnen de burgers zelf oordelen over wat er moet gebeuren. En niet alleen de gemeenteraadsleden … net voor hun aftreden.

Ger Koper