Welstandscommissie positief over Vondel & de Zwaan

Begin augustus is in navolging van het eerste vooroverleg met de gemeente Leiden weer uitgebreid naar het plan van Vondel en de Zwaan gekeken.

Als FSD waren we samen met Rijnboutt Architecten fysiek aanwezig met de maquette van het voorlopig ontwerp en presenteerden wij de laatste ontwikkelingen. De commissie was enthousiast en zag veel positieve elementen.

De gemeente Leiden heeft architectonisch en stedenbouwkundig advies gegeven en deze worden meegenomen in de verdere ontwikkelingen van Vondel en de Zwaan. Hierdoor zal het Vondel en de Zwaan team in samenwerking met onder andere de gemeente Leiden toewerken naar een samenhangend geheel.

In de afbeelding hierboven zijn een aantal belangrijke punten vanuit de gemeente weergegeven in de maquette.

Voortgang

We hopen snel aan de slag te gaan met het uitwerken van het definitieve ontwerp. We zullen eenieder op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Mochten er eerder vragen zijn, dan kunnen jullie ook contact opnemen via het e-mailadres: douwe@fsd.red.

Team Vondel en de Zwaan