Bijstelling plannen Hoge Mors project

Afgelopen dinsdag 22 november was er een inloopavond in het Denksportcentrum. Die ging over parkeren, riolen, vergroening en meer. Daar waren veel mensen op afgekomen. Naar aanleiding van hun inbreng gaat de gemeenten nog stukken bijstellen.

Om die reden staan de stukken nog niet vanaf 30 november op doemee.Leiden.nl/Hoge Mors maar pas begin volgende week, de week van 5 december. De sluitingstermijn voor reacties op de plannen blijft 12 dagen.

Jos van Iersel