Warmtelinq: stadswarmte voor de toekomst

WarmtelinQ en de provincie Zuid-Holland hebben voor het warmtetransportnet van Rijswijk naar Leiden bepaald welk tracé en welke deelvarianten zij willen onderzoeken. Dit tracé staat beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De definitieve NRD wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de provincie Zuid-Holland.

Naar verwachting neemt het provinciebestuur in het eerste kwartaal van 2023 een besluit over het voorlopige tracé en de aanlandlocatie, het zogenaamde Voorkeursalternatief (VKA). Dit Voorkeursalternatief wordt daarna uitgewerkt en vastgelegd in een ontwerpbesluit voor een Provinciaal Inpassingplan of een ontwerp Projectbesluit.

Voordat de provincie een standpunt over het Voorkeursalternatief inneemt, vindt eerst onderzoek plaats. In het zogeheten strategisch deel van de Milieueffectrapportage (MER) worden de effecten van de inpassing van het tracé op verschillende aspecten beschreven en getoetst, zoals voor grondgebruik, milieu, bodem, water, natuur, archeologie, etc.

Vier gebiedsgesprekken

Onderdeel van de onderzoeken naar de effecten van het warmtetransportnet zijn gebiedsgesprekken met belanghebbenden in de omgeving van het tracé. Om een compleet beeld van alle belangen te krijgen, houden WarmtelinQ en de provincie eind november/begin december vier integrale gebiedsgesprekken in de volgende vier deelgebieden:

 1. Gebiedsgesprek – tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen
 2. Gebiedsgesprek – tracédeel in het buitengebied langs de A4
 3. Gebiedsgesprek – tracédeel langs de RijnlandRoute
 4. Gebiedsgesprek – tracédeel bij het Valkenburgse Meer
Doel van de gebiedsgesprekken

Tijdens de gebiedsgesprekken komen verschillende belanghebbenden samen. Deelnemers krijgen inzicht in elkaars belangen. WarmtelinQ en de provincie horen waarmee zij rekening kunnen houden bij het bepalen van het voorkeursalternatief.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de gebiedsgesprekken? Kies een gesprek, klik op de bijbehorende knop ‘Aanmelden’ en vul het aanmeldformulier in. (Locaties volgen)

Overzicht gebiedsgesprekken WarmtelinQ tracé Rijswijk – Leiden

 1. Gebiedsgesprek – tracédeel tussen Rijswijk en Leidschenveen
  Datum: Dinsdagavond 22 november
  Tijd: Van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30u met broodje)
  Aanmelden
 2. Gebiedsgesprek – tracédeel in het buitengebied langs de A4
  Datum: Woensdagavond 23 november
  Tijd: Van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30u met broodje)
  Aanmelden
 3. Gebiedsgesprek – tracédeel langs de RijnlandRoute
  Datum: Dinsdagavond 29 november
  Tijd: Van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30u met broodje)
  Aanmelden
 4. Gebiedsgesprek – tracédeel bij het Valkenburgse Meer
  Datum: Donderdag 1 december
  Tijd: Van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30u met broodje)
  Aanmelden
  Heeft u een vraag?

  Neem dan contact op via info@warmtelinQ.nl
  Wij zien en spreken u graag bij een van de gebiedsgesprekken.

  Projectteam WarmtelinQ