Het hele Morsdistrict autoluw?

Onlangs presenteerde het gemeentebestuur het onderzoeksrapport voor een autoluwe binnenstad dat toen in grote lijnen klaar was. Wat ontbrak was een verkeersonderzoek dat de mogelijkheden en onmogelijkheden van de plannen zou tonen. Dat onderzoek is nu zo ver afgerond dat het duidelijk is dat afsluiting van de Rijnzichtbrug in de toekomst mogelijk zal zijn. Afsluiting betekent overigens dat er alleen langzaam verkeer en regulier openbaar vervoer overheen mag.

Voor de Morsweg en omgeving is dat goed nieuws, want het verkeer is daar al jaren een groot probleem. Het is een wonder dat er nog niet meer ongelukken gebeurd zijn. Waar eerder de wijkvereniging Transvaal hun bedenkingen had tegen het plan is zij er nu redelijk positief over. Hier kunt u daar meer over lezen.

Versnelde invoering

Aanvankelijk werd 2028-2030 genoemd voor de uitvoering van de bij de afsluiting van de Rijnzichtbrug behorende herinrichting van de Morsweg. Nu wil men streven naar 2024-2025. Of dat haalbaar is zal ongetwijfeld ter sprake komen bij de komende vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaar op 15 december.

Met name voor de rest van het Morsdistrict zal de afsluiting enorme gevolgen hebben en daar zijn eerst aanpassingen voor nodig. In ieder geval zal het verkeer dat nu nog over de Morsweg gaat over de Plesmanlaan, de Haagse Schouwweg, de Dr. Lelylaan en de Stevenshofdreef gaan rijden. Of sluiproutes zoeken door met name de Lage Mors.

Voor alle delen van de Mors nemen de problemen voor het verkeer in en uit de wijk toe. Er zijn immers maar een paar toegangsmogelijkheden: voor de Hoge Mors en de Lage Mors zijn er nu elk drie. Die worden zonder meer drukker door de afsluiting van de Rijnzichtbrug. De Lage Mors ziet er echter bovendien een afgesloten worden: verkeer kan niet langer over de Morsweg net als overigens al het verkeer uit de Transvaal. Tenslotte wil men ook nog de kruising van de Vondellaan en de Plesmanlaan herzien. Dat zal voor de komende jaren voor stremmingen zorgen.

Autoluw

Als de gemeenteraad besluit eerst de Rijnzichtbrug af te sluiten voordat extra maatregelen zijn genomen in en om de rest van het Morsdistrict, dan staat het verkeer nog veel langer vast bij de in- en uitvalwegen dan u al het geval is. Zou dat de bedoeling zijn van het gemeentebestuur: verkeer in het Morsdistrict ontmoedigen om het zo net als de binnenstad autoluw te maken?

Ger Koper

Foto: Erik Zachte