Tentoonstelling ‘Zeldenrust tekent Leiden’ in de Robijnhof

De reizende tentoonstelling ‘Leo K. Zeldenrust tekent Leiden’ is van maandag 13 mei tot en met maan-
dag 3 juni te zien in de Robijnhof, Robijnhof 8, 2332 KJ Leiden. Twee menshoge zuilen tonen in totaal 16 tekeningen die Leo K. Zeldenrust in de jaren dertig van de vorige eeuw maakte naast recente foto’s van dezelfde plek gemaakt door amateurfotograaf Paula van Ommen. Voor meer informatie zie www.erf-goed-zeldenrust.nl.

Aanvullende informatie
In de jaren dertig van de vorige eeuw was de tekenaar Leo K. Zeldenrust (1905-1977) uitermate productief en maakte tekeningen van markante gebouwen overal in Nederland en daarbuiten. Na de oorlog begon hij boekjes uit te geven met wandelingen geïllustreerd door vele van die tekeningen. Zo ook van onze mooie stad met de titel Wandelingen door Oud Leiden.
Met deze tentoonstelling willen we alle bewoners van Leiden en omgeving de gelegenheid geven te
genieten van de schitterende tekeningen van Leo K. Zeldenrust. We hebben in de loop van het vorige
jaar foto’s gemaakt bij de tekeningen uit het boekje. Hiermee tonen we de vaak frappante gelijkenis
van de situatie van vroeger met die van het heden.

Vormgeving
De tentoonstelling wordt telkens een paar weken opgesteld in een van de Huizen van de Buurt in Lei-
den en andere openbare gebouwen. Het tentoonstellingsmateriaal bestaat uit kartonnen, aan de bui-
tenkant bedrukte zuilen (ongeveer 70x70x180 cm3). Op elke zijde van een zuil staan twee tekeningen
van vroeger met foto’s van nu. De zuilen zijn opvouwbaar wat eenvoudige opslag en transport garan-
deert.
Beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar bij info@erfgoed-zeldenrust.nl .

Documentatie
Een vergelijkbare tentoonstelling is eind 2022 gehouden in de bibliotheek aan de Nieuwstraat te Lei-
den. De digitale catalogus daarvan is beschikbaar via de website van de stichting Beheer Erfgoed
Leo K. Zeldenrust: www. erfgoed-zeldenrust.nl.

Financiën
De reizende tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Leiden en
van de stichting Beheer Erfgoed Leo K. Zeldenrust. De subsidies zijn helaas niet dekkend. Een dona-
tie aan de stichting wordt op prijs gesteld, zie www.erfgoed-zeldenrust.nl/doneren/ voor de mogelijk-
heden.