Karpers in nood in park Kweeklust

Het onderstaande is overgenomen van een bericht van 18 december op Sleutelstad.nl. Tekst Chris de Waard. Foto Antje Jordan.

Een stuk of tien grote karpers in het water bij Park Kweeklust in de Lage Mors zijn dood of aan het doodgaan. Oorzaak is waarschijnlijk zuurstofgebrek door het ijs op de sloten.

Vanmiddag werden de stervende en dode karpers waargenomen door omwonenden. Onder andere het Leidse D66-gemeenteraadslid Antje Jordan kwam in actie en belde meteen met het Hoogheemraadschap van Rijnland en ook met de Leidse grachtenadviseur Aaf Verkade.

In elk geval die laatste kwam direct in actie en seinde een Leidse karpervisser Richard Boon in. Die sprong, gewapend met teil en schepnet, meteen in de auto en schepte de naar adem happende vissen uit het water om ze weer uit te zetten in het Kanaal. “Daar is het iets warmer”, hoorde Jordan van de karpervisser.

“De geringe diepte van het water in Park Kweeklust levert al zeker twee jaar problemen op voor deze vissen”, zegt Aaf Verkade. De Leidse grachtenadviseur vertelt dat daardoor snel zuurstofgebrek optreedt. “Ook is het water al snel óf te warm, óf te koud. Er moet al enkele jaren nodig gebaggerd worden.”

Dat baggeren moet worden gedaan door de eigenaar van het water. Het eigenaarschap van deze waterpartij is recent gewisseld van de gemeente Leiden naar het Hoogheemraadschap van Rijnland. “Daarbij zijn afspraken om delen van deze sloten uit te baggeren mogelijk naar de achtergrond verdwenen”, vermoedt Verkade. “Ik verwacht dat deze reddingsactie voldoende aanleiding geeft om het opschonen een wat hogere prioriteit te geven.” Verkade hoopt dat het komend voorjaar alsnog gaat gebeuren.