Wethouder Abelhaq Jermoumi startte laatste bouwfase Robijnhofterrein

Gisteren vonden we op Facebook het gemeentebericht met bovenstaande titel. Er is verder geen persbericht over, dus een krantenbericht verscheen er niet over. Zelfs niet van de Leidse Glibber.

Ook van de buurt lijkt er niemand op de hoogte te zijn geweest; er staan in ieder geval geen buurtgenoten op de foto. En dat terwijl ze voorafgaand aan de bouw heel intensief contact had met betrokken partijen.

Al voor de zomer kreeg de buurt overigens te horen dat die laatste bouwfase begonnen was. Waarom dan deze opvoering? Wij weten het niet!

Ger Koper