Waar blijft de wethouder?

Of het nou om het Westerkwartier gaat, of over het Vondelkwartier of over rioolvervanging in de Hoge Mors. Elke keer gaat het op dezelfde manier: het gemeentebestuur heeft een plan, de gemeenteraad gaat er mee akkoord en een projectgroep van ambtenaren wordt aan het werk gezet om het plan uit te voeren.

Participatie

Bij die uitvoering moeten de ambtenaren ook zorgen voor “de participatie”. Dat doen ze dan ook en inmiddels is er een vast stramien. Dat komt grotendeels neer op een of meer informatiebijeenkomsten met de mogelijkheid tot discussie met de ambtenaren.

Beleidskaders

En dan openbaart zich het probleem van deze aanpak. Bij de discussie over de plannen komen ook de kaders van het project aan de orde. Voor een herinrichting van de openbare ruimte zijn dat bijvoorbeeld het groenbeleid, het parkeerbeleid en regelgeving voor maten van rijbanen, trottoirs en dergelijke.

Politieke verantwoordelijkheid

Daar kunnen die ambtenaren niets over zeggen. Dat beleid is de verantwoordelijkheid van gemeentebestuur met goedkeuring van de gemeenteraad. De verantwoordelijke wethouder is degene die ontbreekt. Terwijl die toch het aanspreekpunt is voor het beleid en niet de ambtenaren. Dat leidt tot irritatie bij de deelnemers aan de discussie: hun vragen worden niet bevredigend beantwoord.

Nieuw gemeentebestuur?

Aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen is dat toch iets om rekening mee te houden. Zullen de mensen waarop u gaat stemmen zich wél willen verantwoorden voor hun beleid wanneer het er echt toe doet?

Ger Koper