Kiezersbedrog

Nu de stemmen geteld zijn begint zich de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende 4 jaar af te tekenen. Er valt dan wel iets op. Een aantal van de mensen die op de kieslijst stonden blijken na eigenlijk helemaal niet beschikbaar te zijn geweest voor de gemeenteraad. Om er een aantal te noemen, oud wethouder Marleen Damen (PvdA) die in dit artikel in het Leids Dagblad (LD) aangaf naar elders te vertrekken. Maar ook oud-raadslid Josine Heijnen (CDA) die in dit artikel in het LD vertelt dat ze al eerder wilde vertrekken uit de raad. Niettemin gaf ze in eerdere interviews aan zich te bekommeren om een aantal zaken die in Leiden spelen. Het kan ook overmacht zijn, zoals in het geval van Inez Staarink (SP) die langdurig ziek is door covid.

Het zou allemaal niet zo erg zijn als deze mensen niet flinke aantallen voorkeursstemmen kregen, ook van Mors-bewoners. Kennelijk verwachtten al die mensen dat als ze op de kieslijst staan, ze bereid zijn om deel te gaan nemen aan de gemeenteraad. Je kunt dit eufemistisch “lijstduwen” noemen maar eigenlijk is het kiezersbedrog. Wanneer de politiek zich nu zo’n zorgen maakt over haar mandaat helpt het beslist niet om het “Feest van de Democratie” te beginnen met het misleiden van de kiezer!

Ger Koper