Het lot van alle nieuwbouw

Hier een foto waarop een uit zijn krachten gegroeide koffiemolen de laatste resten van de Robijnhof tot fijn puin vermaalt. Een paar jaar eerder zijn zo de gebouwen langs de Diamantlaan tot puin vermalen. Andere “nieuwbouw” in de Mors is eenzelfde lot beschoren. Denk aan gebouwen langs de Vondellaan, bijvoorbeeld die op het Motorhuisterrein.

Aan de ene kant is het triest dat men die gebouwen, die nauwelijks een halve eeuw gestaan hebben, al zo snel afdankt. Aan de andere kant geeft het hoop. De gebouwen, met name de hogere, zullen kwalitatief niet beter zijn dan wat men nu afbreekt. Eerder slechter: het onderhoud zal al gauw te duur zijn. Heel lang zullen ze dan ook niet staan!

Ger Koper