Dinsdag 9 april: Inloopbijeenkomst Omgevingsvisie Leiden 2040

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040. Hierin wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Leiden er in de toekomst uit komt te zien. En hoe we omgaan met uitdagingen zoals woningvraag, bereikbaarheid en klimaatverandering.

De omgevingsvisie is het afgelopen jaar mede tot stand gekomen op basis van de inbreng van Leidenaren. Uit de vele gesprekken met de stad zijn zeven Leidse waarden en zes verhaallijnen voor de toekomst van de stad geformuleerd.  Inloopavonden en reageren Tot en met 23 april kunnen reacties op de eerste versie van het stuk ingestuurd worden. Op p dinsdag 9 april van 17.00-19.30 uur is er op het stadhuis een inloopavond om vragen over de omgevingsvisie te stellen.  Kijk op www.leiden.nl/inspraak hoe u kunt reageren. Op www.leiden.nl/2040 vindt u meer informatie over de inhoud van de omgevingsvisie.