Verlenging noodopvang asielzoekers in 3 octoberhal tot 28 april 2024

De gemeente heeft de 3 octoberhal in gebruik als noodopvang voor asielzoeker. Op 5 juli is aangekondigd dat deze locatie voor 4 maanden beschikbaar zou zijn met daarbij de mogelijkheid om deze termijn nog met 4 maanden te verlengen. Omdat de noodzaak van opvang van asielzoekers nog steeds bestaat, heeft de gemeente besloten om gebruik te maken van die verlengingstermijn. Dit betekent dat de 3 octoberhal tot 28 april 2024 beschikbaar zal blijven voor de noodopvang.

Naar verwachting zal de hal begin 2025 worden gesloopt. De vrijkomende grond zal daarna gebruikt worden voor de uitbreiding van de omliggende sportvelden.