Toekomstige bewoners Oude Rijnlokatie mogen meer omgevingsgeluid verwachten.

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft het voornemen namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden hogere waarden op basis van artikel 110a van de Wet Geluidhinder vast te stellen voor het bestemmingsplan Oude Rijnlocatie. Dat betekent in dit geval dat meer geluid van de nabijgelegen A44 een aan- en afvoerroutes bij de gevels mag mogen worden toegestaan.

De digitale versie van het ontwerpbesluit kunt u hier vinden.