Wethouder Damen zegt 250 euro subsidie voor straatfeest of -bbq toe.

Er worden niet of nauwelijks voorwaarden gesteld, behalve dat een flink deel van wijk of straat erbij betrokken moet zijn.

Bij navraag blijkt, dat de toezegging pas vanaf 2020 geldt. Tot die tijd kan men gebruik maken van de bekende pot voor wijkinitiatieven.