Nieuwe aanpak parkeren in heel Leiden

De gemeente heeft laten weten dat de stedelijke parkeervisie gereed is, en later dit jaar samen met de beleidsregels en parkeernormen de inspraak ingaat. Op 9 oktober wordt meer informatie verstrekt aan de leden van het stedelijk panel. Zo snel mogelijk daarna wordt deze op de site van  Morsetekens geplaatst.