Nieuwe sluitingsdatum termijn indienen zienswijze plan Robijnhof

De gemeente het stuk voor de nieuwbouw van de Robijnhof aanvankelijk wel digitaal maar niet op papier ter inzage gelegd. Er is een bericht binnen gekomen dat daarom de termijn voor het indienen van een zienswijze is verlengd tot 12 oktober. Het digitale stuk staat hier. Het is leesbaar te maken door koppen aan te klikken.